Kwaliteit & samenwerking

Samen bouwen aan de toekomst

Kwaliteit

Slam engineering vindt kwalitatief bouwen erg belangrijk. Een gebouw moet voor een lange tijd goed kunnen worden gebruikt, zonder dat  er aanpassingen, renovaties of andere correcties nodig zijn. Kwalitatief bouwen scheelt bouwinvesteringen in de toekomst. Daarnaast is het gebruik ook veel fijner. Door kwalitatief te bouwen, kan een gezond binnenklimaat worden gerealiseerd en kan de energiebehoefte worden verlaagd.

Auteursrecht Archiview

Bouwteams

In een gebouw komen veel verschillende disciplines samen. De wensen/eisen van de opdrachtgever, architect, bouwkundige, constructeur, bouwfysicus, installateur, aannemer en overige partijen moeten allemaal afgestemd worden om samen een hoge kwaliteit te realiseren. Samenwerking is hierin essentieel. Slam Engineering is voorstander het werken in bouwteams. Hierbij worden vroeg in het ontwerpproces verschillende disciplines betrokken om tijdig risico’s en wijzigingen te vermijden.

3D-model

Uiteindelijk komen alle disciplines samen in een bouwplan, waaronder werktekeningen, berekeningen en afsprakendocumenten een deel uitmaken. Om alle disciplines goed af te kunnen stemmen, maakt Slam engineering een 3Dmodel van het gebouw. Door het gebouw vooraf aan de uitvoering digitaal te ‘bouwen’, komen verschillende risico’s en uitdagingen in zicht die anders pas tijdens de uitvoering opgelost worden. Wanneer het 3Dmodel is afgestemd op alle disciplines, kunnen alle partijen dit als onderlegger gebruiken voor hun werktekeningen. Zo heeft elke partij eigen tekeningen waarmee zij kunnen bouwen, en levert dit geen problemen op met andere partijen.

Auteursrecht 3Draft Ingenieurs